За сайта

 

Ръководител на проекта и Координатор: Васил Василев

 

Художествен ръководител: Васил Василев, Ангел Пачаманов

WEB Дизайн: Васил Василев

Графичен дизайн и Илюстрация: Васил Василев, Ангел Пачаманов

Фотограф: Ангел Пачаманов

 

Технически дизайн: Васил Василев, Александър Пенев

Програмиране: Васил Василев

 

Управление на съдържание: Васил Василев, Ангел Пачаманов

 

Тестване и качество: Васил Василев, Александър Пенев, Ангел Пачаманов

 

 

Разработено по поръчка на Ангел Пачаманов.