arrow Критика arrow Вълшебен калейдоскоп, галерия "Макта", София
Вълшебен калейдоскоп, галерия "Макта", София

Съзнателно или не през годините 1988-1999 творецът е предпочитал центрове като Пловдив, Цюрих, Берн, Хановер, Магдебург, Истамбул, Флоренция, Виена.

Един дълъг и значим творчески път на търсене размисли и изграждане на своя личностен образен и живописен език, отразен чрез участия в различни общи художествени изложби и представяне с над двадесет самостоятелни. Изложби, в които художникът ни показва своята чувствителност на творец, отворен във всички посоки - навън към заобикалящия ни свят и навътре към духовните измерения. Творец, който чрез естетиката на абстракционизма и чрез оригинален пластичен строй постига една неочаквана и нова експресия. В тези платна често се явяват знаци за човешко присъствие, знаци на неоткритата, непозната и необятна природа, знаци на загадъчния, привлекателен и безкраен космос. Така творческата индивидуалност на Ангел Пачаманов изявява своята нагласа към своебразното, нетрадиционното, различното, съчетано с познатото, традиционното - изведено в едни неочаквани творчески решения.

В ностоящата камерна изложба, състоящата се само от девет творби, художникът отново залага не на количеството, а на въздействието и силата на своите живописни платна, чрез които събужда струните на нашата чувствителност и фантазия.Подтиква ни да мечтаем.Освобождава душата ни от оковите на дребнавото ежедневие и разтваря сетивата ни да усетим и видим какво и как е сътворил.

Около нас се завърта един вълшебен калейдоскоп от форми и багри на природата, на различни докосвания на твореца до земята, нейните форми, сезони и състояния.

Една природа, в която художникът прониква отвъд реалното, отвъд конкретната форма и изважда нейните чувства, мисли, настроения, като обединява един имагинерен свят с действителността и създава един нов, различен, но близък ни свят, бликащ от енергии - едно тържество на творението. Природа, която под неговата четка става жив организъм, много по-богат, интересен и сложен от човешката маска.

Художникът изгражда тези свои пейзажи чрез високите и ниски регистри на тоналностите. Приглушени или ярки багрите му трептят богато и сложно и излъчват собствена вътрена жива светлина. Частици живот със свои модулации на постоянно движение, вътрешен ритъм, с различна сила и динамика. Изразителността на форми и цветове се съчетават и с променливите докосвания и замах на четката, като създават допълнителни и разнообразни внушения. Енергичната открита мазка с натрупване или фината тънкослойна на места прозирна с изява на фактурата на платното показват едно овладяване на баграта и свободно общуване с нея.

В българското изобразително изкуство между творците, изразяващи се чрез абстракционизма, често се срещаме с близки вълнения, чувства, мисли, с подобни изразни средства. Всред тези творци обаче Ангел Пачаманов не е загубил своята идентичност, своя собствен образ. Творбите на този художник и днес продължават да ни поднасят творчески промени, нови идеи и пластични решения, които показват искреността и верността на този творец към своята специфична сетивност и талант.

Аделина Филева, изкуствовед Софийска Градска Художествена Галерия
Март '99


< Предишна   Следваща >